REGULAMIN Sklepu Internetowego

1. WSTĘP

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.borowina-sklep.cba.pl zawierającego poglądową, informacyjną, niewyczerpującą i przykładową listę produktów medycznych. Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w sposób wyłączny i wyczerpujący określają prawa i obowiązki Użytkowników Sklepu internetowego. Regulamin ma na celu zapewnienie niezakłóconego, zgodnego z prawem i uporządkowanego korzystania ze Sklepu internetowego przez Użytkowników. Każdy Użytkownik korzystający z Sklepu internetowego przyjmuje bez zastrzeżeń i akceptuje zasady oraz warunki korzystania ze Sklepu określone w przedmiotowym Regulaminie. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

2. DEFINICJE

2.1. Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, iż poniższe określenia będą miały następujące znaczenie:

Sklep – (domena www.borowina-sklep.cba.pl) zorganizowana platforma informatyczna podłączona do ogólnoświatowej sieci komputerowej logicznie połączona w jednorodną sieć adresową opartą na protokole IP, stworzona przez Administratora, umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z mechanizmów wyszukiwania dostępna pod adresem www.borowina-sklep.cba.pl.

Administrator – Natura Piotr Michalik, ul. Dzierżęcińska 5a, 75-640 Koszalin, Polska, wyłączny właściciel domeny internetowej www.borowina-sklep.cba.pl 

Użytkownik - każda osoba fizyczna, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu.

Wyszukiwarka – narzędzie umożliwiające Użytkownikowi wyszukiwanie danych zawartych w Bazie informacji do której wyłączne prawa ma Administrator.

Baza informacji – oznacza zbiór informacji zgromadzonych w Sklepie według określonej systematyki i metody, dostępnych dla każdego Użytkownika Sklepu za pomocą środków informatycznych, zawierająca przedstawione wyłącznie w sposób poglądowy, przykładowy i nie wyczerpujący informacje o lekach oraz ich składnikach, których stosowanie przez osoby uprawiające sport może być uznane za zabronione.

 

3. KLIENCI I FAKTURY

3.1. Zakupu towaru może dokonać osoba prywatna lub firma. Na żądanie takiej osoby zostanie zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług wystawiona faktura.

3.2. Miejscem realizacji dostaw Towarów, nabywanych za pośrednictwem Sklepu borowina-sklep.cba.pl, jest wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.3. Klient ma wgląd do swoich danych z możliwością ich poprawiania.

3.4. Zakupiony Towar w Sklepie internetowym można zwrócić w ciągu 10 dni od jego otrzymania bez podania przyczyny. Towar nie może być używany, metki nie mogą być oderwane. Punkt nie dotyczy produktów wykonanych na zamówienie.

3.5. Koszty zwrotu takiego Towaru pokrywa Klient. Dalsze informacje o prawie odstąpienia od umowy znajdują się w dziale „Informacje prawne”.  (w punkcie 6.  WARUNKI  ZWROTÓW I WYMIAN)

 

4. JAK DOKONAĆ ZAKUPU

4.1. Zakupu może dokonać  każdy użytkownik zarejestrowany lub niezarejestrowany.

4.2. Należy wejść do odpowiedniego działu.

4.3. Wybrać interesujący produkt i dodać go do koszyka.

4.4. Wypełnić formularz zamówienia (zaznaczyć sposób dostawy, płatności oraz podać płatnika)

4.5. Potwierdzić dokonanie zakupu.

4.6. Dokonać płatności.

4.7. Po zaksięgowaniu należności na koncie sklepu, zamówienie zostanie zrealizowane.

4.8. Wysyłka odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

5. PŁATNOŚCI, TERMINY I SPOSÓB DOSTAWY

5.1. Klient za zamówiony Towar dokonuje płatność przelewem na rachunek bankowy:

5.1.1. przelewem zwykłym;

5.1.2. poprzez system płatności internetowych

5.2. Należność za Towar pobierana jest jako przedpłata na konto, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności.

5.3. Koszty przesyłki Towaru zakupionego w Sklepie internetowym są uzależnione od wagi zamówionego Towaru.

5.4. W przypadku zwrotu Towaru na zasadach określonych w pkt V Informacji prawnych, podlegająca zwrotowi cena Towaru może zostać odpowiednio pomniejszona z powodu uszkodzenia Towaru w wyniku jego nieprawidłowego używania lub wadliwego opakowania, zgodnie z pkt .

5.5. Klient w momencie zakupu otrzyma szczegółowe informacje o zakupie na adres e-mailowy podanym w formularzu, otrzyma również informacje o zaksięgowaniu wpłaty i o wysyłce towaru.

5.6. Natura Piotr Michalik, zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by dostarczyć zamówiony przez Klienta Towar w terminie nieprzekraczającym 7  dni od złożenia przez Klienta zamówienia; jednakże czas dostawy wynosi zazwyczaj do 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

5.7. Przy odbiorze należy sprawdzić stan przesyłki oraz spisać protokół w obecności kuriera w  przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu przesyłki.

5.8. Jeżeli Natura Piotr Michalik, nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony Towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 2 dni od złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i – w przypadku, gdyby uzyskał jakąkolwiek płatność za zamówiony Towar – zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

5.9. W przypadku zwłoki w płatności należności za Towar, Natura Piotr Michalik, zastrzega sobie prawo do naliczenia opłat za skierowanie do Klienta ponaglenia.

5.10. Dostawa Towaru jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu Natura Piotr Michalik, nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

5.11. Jest możliwość odbioru osobistego.

 

6. WARUNKI ZWROTÓW I WYMIAN

6.1. Zwroty

6.1.1.      Produkty, które się Państwu nie podobają lub które Państwu nie pasują, mogą oczywiście zostać wymienione lub odesłane do nas, a należność za nie zostanie Państwu zwrócona. Proszę wziąć pod uwagę terminy oraz zasady dotyczące zamiany i zwrotu.

6.1.2.      Zwrotów można dokonać w przeciągu 7 dni od daty dostarczenia Towaru w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu na koszt kupującego. Proszę także załączyć do odsyłanego towaru dokument, który znajduje się w przysłanej do Państwa paczce oraz podać w odpowiednim miejscu przyczynę odesłania.

6.1.3.      Zwracany towar należy odesłać na adres:

Natura Piotr Michalik, ul. Dzierżęcińska 5a, 75-640 Koszalin, Polska

6.1.4.      Ponadto prosimy o zachowanie dowodu odesłania paczki na wypadek ewentualnych pytań z naszej strony. Po otrzymaniu paczki ze zwrotem należność za zwrócone produkty zostanie zwrócona na  Państwa konto.

6.2. Zwroty należności:

6.2.1.      Zwrot należności nastąpi w przeciągu 7 dni od daty otrzymania przez nas towarów na Państwa konto podane w panelu klienta borowina-sklep.cba.pl, o czym poinformujemy Państwa drogą e-mailową.

6.3. Wymiana produktów

6.3.1.       W sklepie internetowym borowina-sklep.cba.pl mogą Państwo wymienić bez problemu każdy artykuł w przeciągu 1 miesiąca od dnia jego otrzymania np. ze względu na kolor czy rozmiar.

6.3.2.       W tym celu prosimy skontaktować się z Nami mailowo bądź telefonicznie, nasi pracownicy sprawdzą dostępność produktów, a następnie prosimy wysłać do nas produkt jako zwrot. Koszty odesłania produktów ponosicie Państwo, zaś Natura zapłaci za koszt dostawy nowego produktu.

6.4. Prosimy zwrócić uwagę, że do ustalenia daty zakupu niezbędny jest paragon lub faktura.

6.5. W razie pytań dotyczących prawa do zwrotu towaru prosimy o kontakt z naszym biurem. E-mail: naturakoszalin@gmail.com tel.: 508475645.

6.6. Uszkodzenia.

6.6.1.      Prosimy o Państwa zrozumienie, w przypadku uszkodzenia produktów spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem bądź złym opakowaniem będziemy zmuszeni ubiegać się o rekompensatę. Zasada ta nie znajduje zastosowania, jeśli uszkodzenie produktu spowodowane zostało wyłącznie czynnościami zmierzającymi do sprawdzenia jego działania – tak, jak miałoby to miejsce w sklepie.

 

7. GWARANCJA, REKLAMACJE

7.1. Oferujemy Państwu gwarancję (taką jaka udziela producent na dany towar) na produkty kupione w Sklepie internetowym borowina-sklep.cba.pl. Jeśli produkt przestanie spełniać swoją funkcję w tym okresie, można go zareklamować. Podczas trwania okresu gwarancyjnego oferujemy możliwość,  zamiany lub zwrot należności za zakupiony produkt w zależności od formy gwarancji jakiej udziela producent na dany towar.

7.2. W przypadku reklamacji prosimy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

7.3. Jeżeli kupiliście Państwo produkt w sklepie internetowym borowina-sklep.cba.pl, prosimy zadzwonić na numer naszej telefonicznej Obsługi Klienta. Nasi pracownicy poinstruują Państwo jak dalej postępować.

7.4. Najpóźniej w ciągu 14 dni zostaną Państwo przez nas poinformowani o statusie reklamacji.

 

8. WYMAGANIA TECHNICZNE

8.1.  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca poprzez urządzenia klasy PC:

8.1.1. połączenie z siecią Internet;

8.1.2. przeglądarka Chrome 33.0, Internet Explorer 11.0, Firefox 28.0 albo Opera 18.0 (dla systemu operacyjnego Windows w wersji co najmniej XP lub Mac OS 7.1);

8.1.3. przeglądarka powinna akceptować pliki „cookie”, mieć włączoną  obsługę JavaScript oraz zainstalowaną wtyczkę Flash Player.

8.2.  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca poprzez urządzenia mobilne, tj tablety, smartphony itp.:

8.2.1. połączenie z siecią Internet;

8.2.2. przeglądarka Chrome 33.0, Internet Explorer  11.0, Firefox 28.0 albo Opera 18.0 (dla systemu operacyjnego Windows Mobile w wersji co najmniej 6.5, Windows Phone 7, Android 4.4 lub iOS 7.1);

8.2.3. przeglądarka powinna akceptować pliki „cookie”.

8.3. W celu korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

  

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej borowina-sklep.cba.pl znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności - Kodeksu Cywilnego oraz ustaw szczegółowych regulujących zasady sprzedaży konsumenckiej.

9.2. Towary prezentowane na stronie internetowej Sklepu borowina-sklep.cba.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

9.3. Natura Piotr Michalik zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu borowina-sklep.cba.pl. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie borowina-sklep.cba.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.09.2014.